wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 22 23
30
- - - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
- - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 3
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 13 14
15 17 21
24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
11 12
16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -


O nas...

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. WOJSKA POLSKIEGO
UL. GRABSKIEGO 14/22
59-220 LEGNICA
TEL.: 76-724-53-00
FAX.: 76-724-53-01
E-MAIL: BUD85@WP.PL
WWW: HTTP://BUDOWLANKA.LEGNICA.PLTROCHĘ HISTORII
 • 1964 rozpoczęcie budowy obiektów szkolnych przy ul. 22 Lipca 14/22.

 • 1.09.1966 powstanie Szkoły Rzemiosł Budowlanych, Jej siedzibą było Technikum Samochodowe. Utworzono jedną klasę techniczną o specjalności: gospodarka budynkami miejskimi i 4 klasy zasadnicze,

 • 15.12.1966 Prezydium MRN w Legnicy zwróciło się do Kuratorium Okręgu Szkolnego o powołanie z dniem 1.02.1967 r. dyrekcji Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych, a także o uwzględnienie przy kompletowaniu grona pedagogicznego w nowej placówce aktualnych nauczycieli Liceum Pedagogicznego w Legnicy.

 • 26.02.1966 powołanie na stanowisko dyrektora Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych mgr Wacława Makowskiego,

 • 6.04.1967 przeprowadzka Liceum Pedagogicznego do macierzystego gmachu szkoły przy ul. 22 Lipca 14 / 22.

 • 4.09.1967 rozpoczęła pracę nowa jednostka oświatowa, w skład której weszły:

  - Technikum Budowlane klasy o specjalności: dokumentacja budowlana i budownictwo wiejskie,

  - Zasadnicza Szkoła Budowlana z klasami o specjalnościach: monter instalacji sanitarnych, murarz, stolarz, elektromonter,

  - Technikum Budowlane dla Pracujących – specjalność: budownictwo ogólne.

  - Szkoła liczyła 53 nauczycieli i 9 pracowników administracji.

 • 15.11.1967 Szkoła została zaprezentowana w telewizji, w audycji „Rozmaitości”

 • 01.1968 uczniowie szkoły podejmują pierwszy czyn społeczny: budowa urządzeń sanitarnych i remontowanie natrysków na basenie przy ul. Oświęcimskiej.

 • 30.03.1968 warsztaty szkolne zostają oddane do użytku.

 • 2.09.1968 1200 uczniów w 8 oddziałach Technikum Budowlanego, 19 oddziałach Zasadniczej Szkoły Budowlanej, 4 oddziałach Technikum dla Pracujących i oddziale Państwowej Szkoły Budowlanej rozpoczyna nowy rok szkolny. Nauka odbywała się na dwie zmiany.

 • 5.10.1968 uroczyste otwarcie szkoły i nadanie jej imienia Ludowego Wojska Polskiego. Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze, wmurowanie tablicy pamiątkowej.

 • 21 .06. 1969 pierwsi absolwenci Szkoły Rzemiosł Budowlanych.

 • 12.10.1969 uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły – Ludowego Wojska Polskiego.

 • 28.10.1969 Szkoła gościła dyrektorów szkół zawodowych okręgu wrocławskiego na konferencji,

 • 11.11.1969 dyrektor szkoły mgr Wacław Makowski otrzymuje nagrodę Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej miasta Wrocławia z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela.

 • 15.03.1969 zaczyna działalność internat szkolny na 240 miejsc.

 • 5.05.1970 do pierwszego egzaminu dojrzałości przystąpiło 53 abiturientów,

 • 9.05.1970 w szkole gościli uczestnicy sztafety Zwycięstwa i Pokoju z okazji 25 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

 • 2.09.1970 powołano do życia Pedagogiczną Szkołę Techniczną, której celem jest kształcenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

 • 6.02.1971 pierwsza „Studniówka” uczniów Technikum Budowlanego, M.O.S

 • 1971 wycieczka uczniów Technikum Budowlanego z Kombatantami nad Nysę Łużycką do wsi Przewóz i Toporów.

 • 27.05.1971 uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej połączone z sesją popularno-naukową na temat „Szlak bojowy l i II Armii Wojska Polskiego”,

 • 29.05.1971 szkoła zajęła l miejsce we współzawodnictwie międzywarsztatowym na szczeblu wojewódzkim. Otrzymała puchar przechodni,

 • 5.06.1971 uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości pierwszym absolwentom Technikum Budowlanego,

 • 15.10.1971 oddanie do użytku sali gimnastycznej i krytego basenu,

 • 10.06.1971 po raz pierwszy uczniowie biorą udział w konkursie „Młodzież poznaje teatr" - Wrocław.

 • 28.09.1972 spotkanie absolwentów szkoły, którzy dostali się na wyższe uczelnie, z nauczycielami i uczniami klas maturalnych.

 • 17.11.1972 w atrium warsztatów szkolnych powstała pracownia budownictwa ogólnego dysponująca eksponatami 1:1,

 • 18.12.1972 zbudowanie kabiny do projekcji filmów w świetlicy szkolnej.

 • 3.09.1973 udekorowano sztandar szkoły odznaką „Za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację" podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 1973/74.

 • 22.09.1973 grupa członków pod opieką inż. Zdzisława Bębnowskiego pracowała przy budowie murów Sali Królewskiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 • 8-9.02.1974 200 dyrektorów szkół zawodowych województwa wrocławskiego zapoznało się, na konferencji dyrektorów, z dorobkiem dydaktycznym i organizatorskim szkoły

 • 23.02.1974 uroczyste otwarcie harcówki. Gościem honorowym tego wydarzenia byt hm PL Stanisław Bogdanowicz.

 • 18.09.1974 delegacja młodzieży Technikum Budowlanego przekazała urnę z prochami więźniów z Gross-Rossen do Izby Pamięci Narodowej.

 • 13.12.1974 wręczenie szkole nagrody zespołowej im. Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego.

 • 27-28.05.1975 szkoła gospodarzem eliminacji centralnych Konkursu „Złota Kielnia”.

 • 11.1975 udział młodzieży szkoły zasadniczej w V Międzynarodowym Turnieju „Złota Kielnia”.

 • 17.02.1976 Szkolna Izba Pamięci Narodowej laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Izb Pamięci Narodowej.

 • 1.09.1976 szkolny internat zajął l miejsce w konkursie na najlepszy internat w kraju,

 • 23-24.04.1976 szkoła-gospodarzem XVIII Dolnośląskiej Olimpiady Naukowej 1977 „Disce Puer”

 • 2.06.1978 uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Zlocie Przodowników Nauki i Pracy Społecznej,

 • 24-28.10.1978 w szkole odbył się po raz pierwszy pokaz wdrożeniowy sprzętu zmechanizowanego i elektronarzędzi budowlanych.

 • 28.10.1978 10-lecie Technikum Budowlanego. Dla upamiętnienia uroczystości odsłonięta tablicę pamiątkową poświęconą XXXV-leciu Ludowego Wojska Polskiego.

 • 27.04.1978 szkoła otrzymała nagrodę specjalną za wieloletni udział w Konkursie „Szkoła zawodowa - szkołą bezpieczeństwa i higieny pracy".

 • 20.03.1981 Zespół teatralny otrzymał wyróżnienie na II Ogólnopolskim forum Sceny Szkolnej.

 • Lipiec 1981 udział młodzieży Zespołu Teatralnego w VIII Festiwalu Harcerskim Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 1981 r.

 • Luty 1983 Izba Pamięci Narodowej otrzymała medal pamiątkowy wydany z okazji 100 rocznicy polskiego ruchu robotniczego.

 • 7.04.1983 młodzież szkoły gościła delegację młodzieży ze Starej Zagory w Bułgarii,

 • 31.03-1.04.1984 odbył się finał centralny XIII Turnieju Wiedzy i Umiejętności 1984 Budowlanych. Brało w nim udział 80 najlepszych uczniów z całej Polski. Uczeń naszej szkoły, Andrzej Makowski został uhonorowany indeksem na wyższą uczelnię. Szkoła otrzymała list gratulacyjny od ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Stanisława Kukuryki.

 • 11.02.1985 inauguracja Młodzieżowej Sztafety 40-tecia pod hasłem „Księga dokonań szkolnictwa zawodowego województwa legnickiego*.

 • 31.03.1985 uczeń Andrzej Danielecki zajął V miejsce w eliminacjach centralnych XIV Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

 • 17.04.1985 Szkoła była organizatorem wystawy „Dorobek szkolnictwa zawodowego województwa legnickiego". Gościem był wiceminister Oświaty i Wychowania Marian Gał.

 • 6.05.1985 na zaproszenie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej przyjmowaliśmy gości ze Starej Zagory.

 • 22.03.1986 uczeń Dariusz Mastalerz wywalczył II- miejsce indywidualnie w XV Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Technikum Budowlane drużynowo zdobyło również II miejsce w eliminacjach centralnych,

 • 15.09.1986 szkoła gościła wiceministra Oświaty i Wychowania, Stanisława Wieczorka i dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania, Franciszka Filipowicza.

 • 16.10.1986 dyrektor szkoły mgr Wacław Makowski został uhonorowany najwyższym odznaczeniem „Zasłużony Nauczyciel PRL".

 • 5.11.1986 w szkole odbyła się ogólnopolska Konferencjo nauczycieli - metodyków przedmiotów zawodowych. Lekcję pokazową z zastosowaniem mikrokomputerów przeprowadził mgr inż. Zdzisław Tyborowski;

 • 16.03.1987 delegacja młodzieży Technikum Budowlanego uczestniczy w spotkaniu z Bułgarami, które odbyło się w siedzibie Towarzystwa Polsko-Bułgarsktego w Warszawie. Zjazd ten emitowany był przez TVP.

 • 8.04.1987 uroczysty Dzień Żołnierski ( udział młodzieży w apelu ).

 • 9.04.1987 uczeń Dariusz Mastalerz zdobył l miejsce na eliminacjach centralnych XVI TWiUB

 • 15.09.1987 spotkanie młodzieży z ministrem Kultury i Sztuki profesorem A.Krawczukiem.

 • 9.10.1987 Sztandar szkoły zostaje udekorowany Złotą Odznaką dla Chorągwi Legnickiej,

 • 12.12.1987 szkoła - organizatorem sesji popułamo-naukowej na temat „Dorobek oświaty Ziemi Legnickiej w 40-leciu" przy współudziale WRPP, ODN i KOiW.

 • 18.12.1987 uroczyste otwarcie pracowni komputerowej.

 • 15.03.1987 wizytacja szkoły przeprowadzona przez gen.dyw. Edwarda Drzazgę i wojewodę Ryszarda Jelonka.

 • 11-16.04.1988 delegacja szkoły w składzie: mgr Wacław Makowski, mgr Zdzisława Skaza, mgr Helena Krawczyszyn, mgr Jerzy Reszka przebywała w Starej Zagórze

 • 5-10.09.1988 szkoła gości delegację nauczycieli ze Starej Zagory z Bułgarii,

 • 15.10.1988 bardzo uroczyście odchodzono 20 lat istnienia szkoły. Szkoła została odznaczona:

  - Odznaką za Zasługi dla województwa,

  - Odznaką Przyjaciela Dziecka,

  - Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa,

  - Medalem za Zasługi dla LOK-u,

  - Złotą Odznaką Budowniczym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego,

  - Za Zasługi dla ZHP,

 • 25.10.1988 młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych przyjęli delegację z Orenburga.

 • 23.02.1988 obchodzono w szkole Dzień Żołnierski

 • 9.06.1989 przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół. Uroczystość miała miejsce w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 • 23-26.03.1990 szkoła przyjęła delegację Liceum Zawodowego z La Rochette,

 • 5.05.1990 przedstawiciele Rady Pedagogicznej i uczniów rewizytowali Liceum Zawodowe w La Rochette,

 • 17.09.1990 zespół teatralny urozmaicił obchody Dnia Sybiraka.

 • 8.10.1990 ponownie Francuzi goszczą w naszej szkole, Podpisano warunki wzajemnej wymiany międzynarodowej,

 • 23.02.1991 w szkole odbyła się Wystawa Sprzęty Komputerowego „SOFT-TRONIK".

 • 6.04.1991 uczeń naszej szkoły Tomasz Pieniacki otrzymał indeks na wyższą uczelnię – jest laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

 • 7.04.1991 uczeń naszej szkoły, Grzegorz Brycki otrzymał indeks na wyższą uczelnię za zwycięstwo w Olimpiadzie „Wiedzy o Społeczeństwie*.

 • 8-15.05.1991 po raz kolejny nauczyciele i uczniowie ze szkoły w La Rochette goścłłi u nas.

 • 14.10.1991 delegacja z Francji ( La Rochette ). Ceł spotkania: uzgodnienie warunków wymiany praktyk,

 • 10.1991 Grzegorz Brycki otrzymał stypendium z Francji „Pomoc Szkole".

 • 6.06.1992 powołano do życia Radę Szkoły.

 • 17.09.1992 Zespół teatralny współorganizatorem Dnia Sybiraka.

 • 18.11.1992 udział młodzieży w VI Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży - wyróżnienie.

 • 12.02.1992 dyrektor szkoły mgr Wacław Makowski laureatem w konkursie na najpopularniejszego mieszkańca województwa legnickiego.

 • 4.05.1993 strajk nauczycieli. Egzamin dojrzałości przesunięto o 2 tygodnie,

 • 23.09.1993 sztandar Szkoły został udekorowany Honorową Odznaką Sybiraków.

 • 17-18.12.1994 VIl Forum Ogólnopolskie Teatrów Dzieci i Młodzieży - wyróżnienie.

 • 23.01.1993 Marek Król - rzecznikiem praw uczniowskich na szczeblu wojewódzkim.

 • 24.06.1994 Gabriel Błaszczyk rozpoczyna indywidualny tok nauczania po raz pierwszy w historii szkoły.

 • 14.10.1994 Dyrektor Szkoły mgr Wacław Makowski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Bogdan Wrzaskała - medal KEN, Zdzisław Tyborowski - nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

 • 1.06.1996 IV miejsce w finale centralnym ( chłopcy ) XIX Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze".

 • 15.06.1996 XXX-lecie Zespołu Szkół Budowlanych.

 • 02.1997 wicemistrzostwo Legnicy w koszykówce dziewcząt szkół średnich.

 • 04.1997 l miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców szkół ponadpodstawowych za rok szkolny 1996/97 w Legnicy;

 • 7.04.1997 nawiązanie współpracy z Francją.

 • 29.08.1997 pożegnanie mgr Wacława Makowskiego w związku z przejściem na emeryturę. Nowym dyrektorem został mgr inż. Jan Górski;

 • 30.09.1997 l miejsce w Mistrzostwach Legnicy w biegach przełajowych chłopców;

 • 10.1997 Urszula Rudzicka, kl. Vb, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 • 5.02.1998 pożegnanie wicedyrektora mgr Grzegorza Jadłosza w związku z przejściem na emeryturę. Na jego miejsce zostaje powołany mgr inż. Zdzisław Tyborowski.

 • 19.03.1998 l miejsce w Mistrzostwach Legnicy Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej chłopców.

 • 3.05.1998 porozumienie o wymianie polsko-francuskiej w Nangis podpisali dyrektorzy szkół: Centre de Formation d'Apprentis du B.TP. i ZSB w Legnicy;

 • 05.1998 l miejsce w mistrzostwach Legnicy w piłce koszykowej chłopców – rocznik 81/82.

 • 11.09.1998 Uroczyste obchody w ZSB Dnia Sybiraka;

 • 29.09.1998 I miejsce w klasyfikacji punktowej w mistrzostwach szkół w biegach przełajowych;

 • 6.10.1998 II miejsce w biegach przełajowych - mistrzostwa szkół ponadpodstawowych;

 • 13.10.1998 Nagroda prezydenta miasta Legnicy dla Dyrektora mgr inż. Jana Górskiego;

 • 11.1998 Mistrzostwa Legnicy w piłce siatkowej chłopców - l miejsce ZSB

 • 12.1998 Mistrzostwa Legnicy w piłce koszowej chłopców szkół ponadpostawowych – l miejsce

 • 15.03.1999 Uchwała Rady Miejskiej Legnicy w sprawie założenia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych;

 • 05.1999 Czesław Ostrouch, kl. IVe, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

 • 9.06.1999 11 miejsce w Mistrzostwach Legnicy w koszykówce chłopców;

 • 10.06.1999 l miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 1998/99 w kategorii chłopców.

 • 18.09.1999 Cz. Ostrouch w programie „Zwyczajni, niezwyczajni" w TVP pr. 1

 • 14.01.1999 Konkurs „Mat 2000" - Marcin Wćjcik kl.F ( gimnazjum ) 37 miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym – startowało 38552 uczniów z 16 województw.

 • 16.03.2000 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny - „Kangur Europejski" - Marcin Wójcik kl.IF- 34 miejsce, Mateusz Libert kl.lF - 77 miejsce, Mateusz Frydlewicz - 120 miejsce - uczestników 15954 z 9 województw.

 • 9.05.2000 praktyka zawodowa uczniów ze szkoły w Nangis w Zespole Szkół Budowlanych.

 • 27.05.2000 III miejsce w Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza ortografii dla szkół gimnazjalnych.

 • 28.09.2000 Gimnazjada miasta Legnicy - biegi przełajowe dziewcząt - I miejsce

 • 14.10.2000 happening w wykonaniu uczniów klasy II G(gimnazjum) z okazji Dnia Edukacji (scenariusz p.F.Bagińska i p.B.Dzięgielewska ).

  - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - mgr Jerzy Reszka.

 • 3-4.11.2000 Konkurs Recytatorski o „Różę Poetów" - Bartosz Zawadzki kl.II F-nagroda specjalna.

 • 22.11.2000 konkurs matematyczny „Alfik 2000" - uczestników 44364; Marcin Wójcik kl.II F- 23 miejsce.

 • 7.12.2000 Marcin Wójcik kl.II F (gimnazjum) i Ewa Bagińska kl.II H ( gimnazjum ) - nagrody w konkursie pisania listów. Konkurs zorganizował Rejonowy Urząd Pocztowy w Legnicy.

 • 15.01.2001 Mistrzostwa Legnicy w koszykówce chłopców szkół średnich - III miejsce ZSB

 • 6.02.2001 Konkurs historyczny - V wieków polskiego parlamentaryzmu - tradycje i współczesność; do etapu rejonowego zakwalifikowali się : Joanna Baszak - II e, Marcin Borowski-III e, Tomasz Nowak-V e

 • 18.02.2001 Wyjazd delegacji oficjalnej do Francji z przewodniczącym Rady Miasta Legnicy i członkiem Zarządu Miasta.

 • 3.04.2001 forum „Wybieram radość, przyszłość, życie - unikam uzależnień" – w ramach programu „Legnica - bezpieczne miasto" zorganizowane w ZSB; „Kompot" - wg J.Kofty spektakl w wykonaniu członków Klubu 1212 – opiekun B.Słomczyńska

 • 5.04-13.04.2001 wycieczka i pobyt uczniów ZSB we Francji w szkole w Nangis

 • 24.04.2001 konkurs matematyczny „Zdofny Dołnoślązak" - D.Dudzic -IIF - laureatem; opiekun V. Korbiel

 • 25.04.2001 Konkurs „Omnibus" - opiekunowie: B. Lorenc, G. Kucharska

 • 8.05.-9.05.2001 matura

 • 17.05.2001 l miejsce w Polsce w konkursie budowlanym „Złota Kielnia" dla uczniów zasadniczych szkół budowlanych w zawodzie stolarza; laureaci: Piotr Jabłoński, Marcin Młynarczyk, opiekunowie: mgr inż. Teresa Janicka, Antoni Kamiński

 • 29.05.-31.05.2001 Dni kultury Francuskiej - organizator kl.III L gimnazjum; opiekun mgr A.Kasińska

 • 8.06-21.06.2001 Wystawa prac plastycznych kl. II H i II G — gimnazjum w Galerii Sztuk w Teatrze im. H. Modrzejwskiej; happening w wykonaniu uczniów kl. II H; opiekun B. Dzięgielewska.

 • 1.06.2001 Rozdanie świadectw maturalnych

 • 20.06.2001 pożegnanie absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Budowlanej

 • 22.06.2001 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2000/2001

 • 3.09.2001 początek roku szkolnego 2001/2002

 • 21.092004 „Sprzątanie-Świata" -—opiekun A. Stanisławski;

 • 12.10.2001 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • 13.10,2004 uroczystość w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego; wręczenie medalu KEN, Krzyży Zasługi oraz Nagrody Ministra wyróżniającym się w pracy zawodowej nauczycielom ZSB

 • 16.10.2001 próbny egzamin w gimnazjum

 • 25.10.2001 wycieczka na Targi Budowlane - Lipsk

 • 8.11 .- 12.11.2001 oficjalna wizyta delegacji francuskiej z merem miasta Nangis, wizyta w urzędzie Miasta Legnicy, spotkaniem Prezydentem.

 • 2002 r.

  - I miejsce w eliminacjach okręgowych w konkursie „Młody lider Przedsiębiorczości „ zakwalifikowali się do etapu centralnego,

  - wyróżnienie w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

  - II miejsce drużynowo w Licealiadzie,

 • 2003 r.

  - I miejsce w konkursie „Gra komputerowa”,

  - I miejsce w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

  - Inauguracja „Wystawy Budowlanej” ,

  - wyróżnienie w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

 • 2004 r.

  -I miejsce w Gminnym konkursie recytatorskim „O różę poetów”,

  - I miejsce w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

  - II miejsce w pływaniu,

  - IV miejsce w tenisie stołowym,

 • 2005 r.

  - II miejsce w halowej piłce nożnej pięcioosobowej chłopców,

 • 2006 r.

  - Dyrektor ZSB podpisuje umowę o wzajemnej współpracy i wymianie uczniów z Dyrektorem Szkoły o podobnym profilu z Drohobycza na Ukrainie

TAK ZACZĘŁO SIĘ

Rozbudowa miasta Legnicy, rozwijający się prężnie Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy oraz progresywny rozwój przemysłu zrodziły konieczność powołania do życia nowego typu szkoły, która miałaby za zadanie kształcenie przyszłych kadr budowlanych. Koncepcja powstania szkoły zbiegła się ze szczytem przeprowadzanej od lat reformy szkolnictwa w Polsce. Owa reforma szkolnictwa wynikała z potrzeby przekształcenia kierunków kształcenia ogólnego w techniczny. Przyczynił się do tego w istotny sposób rozwój przemysłu i zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z różnych branż technicznych. Dlatego powołanie do życia nowej szkoły znajdowało się w centrum uwagi władz polityczno-administracyjnych miasta, stąd już 15 grudnia 1966 roku na posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej omówiono sprawę zmiany siedzib niektórych szkół oraz ich zmian organizacyjne tychże. W trakcie tych obrad postanowiono w oparciu o art. 55 ustęp 4 ustawy z dnia 25.01.1958 roku o Radach Narodowych ( Dz. U. 25/63 poz. 172 ), wystąpić do Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu z wnioskiem o powołanie z dniem 1. 02 . 1967 roku Dyrekcji Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych oraz przeniesienie Liceum Pedagogicznego do Szkoły Rzemiosł Budowlanych zaraz po odbiorze nowego obiektu. W trakcie kompletowania grona nauczycielskiego należało uwzględnić pracujących w danej chwili nauczycieli. Postanowienie podpisał ówczesny Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej inż. J. Hetmański.


Kuratorium przychyliło się do powyższej koncepcji i powierzyło pełnienie obowiązków dyrektora powołanej do życia szkoły mgr Wacławowi Makowskiemu dyrektorowi Liceum Pedagogicznego w Legnicy. W roku szkolnym 1966/ 67 nie dokonano naboru do klas ogólnokształcących a rozszerzono naukę w szkołach technicznych, zwiększając liczbę oddziałów. Był to zalążek przyszłego Technikum Budowlanego w postaci jednego oddziału o specjalności gospodarka budynkami miejskimi i cztery oddziały Szkoły Rzemiosł Budowlanych o specjalności: murarz, malarz, monter instalacji wewnętrznych. Przez jeden rok młodzież tych klas gościnnie uczyła się w murach Technikum Samochodowego w Legnicy, ponieważ przy ulicy 22 Lipca trwała jeszcze budowa szkoły. Dzięki ogólnopolskiej akcji społecznej występującej pod hasłem „Tysiąc szkół na tysiąclecie istnienia państwa polskiego” w 1964 roku rozpoczęta budowa obiektów szkolnych przy ulicy 22 Lipca dobiegła końca i w kwietniu 1967 roku oddano do użytku piękny, nowoczesny, budynek szkolny. W nowym roku szkolnym 1967/68 budynek w swoje mury przyjął cztery klasy techniczne i jedenaście klas zawodowych o specjalności: monter instalacji sanitarnych, murarz, stolarz, elektromonter. Zatrudniono 53 nauczycieli i 9 pracowników administracji, naukę zaś rozpoczęło 1200 uczniów. Obok szkoły zaczęły rosnąć mury warsztatów szkolnych, które oddano do użytku 30 marca 1968 roku. Warsztaty szkolne wyposażono w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, które miały służyć uczniom do nauki zawodu. Były one wzorem najnowocześniej zorganizowanego zakładu produkcyjnego. 15 marca 1970 roku dla uczniów mieszkających poza Legnicą i mających trudności z dojechaniem do Szkoły z miejsca zamieszkania przekazano do użytku internat szkolny na 240 miejsc. Placówka ta wyposażona została w czteroosobowe pokoje mieszkalne, osobne pokoje do nauki, świetlicę, jadalnię i bibliotekę. 15 października 1971 roku oddano do użytku nowoczesny kryty; 25-metrowy basen kąpielowy i salę gimnastyczną. Obiekty te zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt sportowy, a w budynku znajdowały się szatnie i natryski. Szkoła połączona została bezpośrednio z tymi obiektami tunelem na filarach. Uroczystość oficjalnego otwarcia Szkoły, nadania jej imienia, wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze odbyła się 5 października 1968 roku.


I tak narodziła się nowa i ważna dla społeczeństwa placówka oświatowa. Placówka, która w niedalekiej przyszłości miała stać się kombinatem przygotowującym przyszłe kadry dla budownictwa i innych branż zawodowych. Szkoła ze względu na swoją kubaturę i ilość uczącej się młodzieży w mieście uważana jest za „giganta”.WYBRANE SUKCESY
 • 1971 r.

  – II miejsce w eliminacjach rejonowych XII Olimpiady Wiedzy o Polsce I Świecie Współczesnym,

  – Złota Sowa i Brązowa Sowa w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Naukowej „Disce Puer ”,

 • 1972 r.

  – II miejsce w eliminacjach rejonowych Xiii Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

  – Srebrna Kielnia w eliminacjach wojewódzkich i 8 miejsce w eliminacjach centralnych I Turnieju „ZłotKielnia”,

  – III miejsce we współzawodnictwie szkolnych drużyn OHP na Dolnym Śląsku,

 • 1973 r.

  – Srebrna Sowa w Dolnośląskiej Olimpiadzie Naukowej „ Disce Puer ”

 • 1974 r.

  – II miejsce w Wojewódzkim konkursie na najlepiej zorganizowaną Izbę Pamięci Narodowej,

 • 1975 r.

  – I miejsce w konkursie historycznym „Piastowie w dziejach Polski”,

 • 1976 r.

  – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Wiedzy o Filmie Radzieckim,

  - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu recytatorskiego „Poezja i przyjaźń”,

  – I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy internat szkolny w kraju,

 • 1977 r.

  – I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Przyjaźń i Braterstwo”,

 • 1978 r.

  – wicemistrzostwo województwa w lekkoatletyce dziewcząt i chłopców,

  - I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w piłce siatkowej juniorów młodszych,

 • 1979 r.

  – Srebrna Sowa w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Naukowej „Disce Puer”,

 • 1980 r.

  – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

  - II miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej mężczyzn Pedagogicznych Studiów Technicznych,

  - I miejsce w rejonowych eliminacjach konkursu Obrony Cywilnej,

  – III miejsce w finale ogólnopolskim konkursu recytatorskiego poezji Norwida,

  – I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Prezesa KS „Miedź” Legnica,

  – I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Młodzież poznaje teatr”,

  – I miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepszą pracownię Języka Polskiego w pionie szkół zawodowych,

  – wyróżnienie na szczeblu centralnym szkolnej komisji turnieju Młodych Mistrzów Techniki,

 • 1981 r.

  – I miejsce w rejonowych mistrzostwach w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadpodstawowych,

  – I miejsce w V wojewódzkiej spartakiadzie młodzieży Zagłębia Miedziowego w szermierce,

  – I miejsce w eliminacjach rejonowych Małej Olimpiady Matematycznej w pionie klas technicznych,

  – I miejsce w mistrzostwach województwa w piłce siatkowej chłopców,

  – zdobycie „Świętokrzyskiej Jodły” na VIII festiwalu ZHP Kielce- 81,

 • 1982 r.

  - I miejsce w VI wojewódzkiej spartakiadzie młodzieży ,

  – I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich szkół ponadpodstawowych w piłce siatkowej chłopców,

  – Puchar Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Legnicy w turnieju piłki siatkowej dziewcząt,

  – I miejsce w lidze siatkowej chłopców w Legnicy,

  – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

  – I miejsce w V Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży Zagłębia Miedziowego

  – I miejsce w województwie w piłce ręcznej chłopców,

  – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu poezji i prozy rosyjskiej,

  – II miejsce w VI Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej w Województwie,

 • 1983 r.

  - I miejsce w wojewódzkim finale szkół średnich w piłce siatkowej,

  – Puchar Prezydenta dla Teatru Małych Form w kategorii zespołów teatralnych

  – mistrzostwo województwa legnickiego w lekkoatletyce,

 • 1984 r.

  – I miejsce w eliminacjach rejonowych XXIX Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego,

  – mistrzostwo województwa w piłce siatkowej chłopców,

  – II miejsce w strefowych mistrzostwach szkół w szachach,

  – IV miejsce w eliminacjach centralnych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

  – III miejsce w rejonowych eliminacjach konkursu wiedzy obrony Cywilnej,

  – I miejsce w eliminacjach rejonowych teleturnieju marynistycznego z cyklu „ Polska leży nad Bałtykiem”,

  – II miejsce w wojewódzkim turnieju Młodych Mistrzów Techniki,

  – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „ Sport dla każdego”,

  – I miejsce w województwie na najbardziej usportowioną szkołę,

 • 1985 r.

  – I miejsce w IX Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w piłce siatkowej chłopców,

  – I miejsce drużynowo w eliminacjach okręgowych IV turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

  – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

  - Puchar Prezydenta Legnicy w IV Turnieju Amatorskich Zespołów Artystycznych,

  - V miejsce w eliminacjach centralnych Turnieju „Złota Kielnia”,

  – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich zawodów„Sprawni jak żołnierze”,

  – Odznaka „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” przyznana przez ZG SZS,

  – I miejsce w turnieju piłki nożnej o Puchar KOiW w Legnicy,

  – I miejsce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę w województwie w kategorii chłopców,

  – II miejsce w eliminacjach rejonowych konkursu „Sprawni jak żołnierze”,

 • 1986 r.

  – I miejsce w zawodach strzeleckich o Puchar Komendy ZHP,

  – I miejsce w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego konkursu czytelniczego TWP,

  – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Znam swoje województwo jak swój dom”,

 • 1987 r.

  - I miejsce indywidualnie w eliminacjach centralnych XVI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

  – mistrzostwo województwa w piłce siatkowej chłopców,

  – III miejsce w III Wojewódzkim quizie Muzycznym,

  – I i II miejsce w Ogólnopolskim konkursie recytatorskim im. E. Szymanowskiego,

  – II miejsce w Rejonowych eliminacjach konkursu Wiedzy z Obrony Cywilnej,

  – II miejsce w turnieju piłki siatkowej w kategorii dziewcząt,

  – Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania w mistrzostwach szkół średnich w kategorii chłopców,

  – Mistrzostwo Legnicy w piłce koszowej chłopców,

 • 1988 r.

  – II miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

  - I miejsce w konkursie Legnica moje miasto,

  - III miejsce w zawodach rejonowych o „Srebrny Muszkiet”,

  - I miejsce w zawodach strzeleckich o puchar Komendanta ZHP Legnica,

  - wyróżnienie w XXII konkursie „Młodzież poznaje teatr”,

  - III miejsce w IV Wojewódzkim konkursie muzycznym,

  - Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie ZG SZS „Sport dla każdego,”

  - Dyrektor mgr W. Makowski z delegacją Szkoły przebywał W Starej Zagorze celem nawiązania współpracy ze szkołą w Bułgarii,

  - Szkoła ZSB gości delegację nauczycieli z Bułgarii,

  - Z okazji XX Lecia Szkoły , Szkoła została odznaczona:

  --odznaką Za Zasługi dla Województwa

  --odznaką Przyjaciel Dziecka

  --Złotą odznaką za Zasługi dla LOK

  --Odznaką za Zasługi dla ZHP

 • 1989 r.

  – III miejsce drużynowo w eliminacjach rejonowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

  - I miejsce w eliminacjach rejonowych konkursu Obrony Cywilnej,

  - Paweł Pabisiak otrzymał Brązową odznakę Recytatora ,

  - I miejsce w eliminacjach rejonowych Turnieju „Złota Kielnia”,

  - Alicja Buza zakwalifikowała się na IV Ogólnopolskie Warsztaty Dziennikarskie

  - I miejsce w Wojewódzkim konkursie „Sport dla Każdego”,

  - Puchar Kuratora Dla Najbardziej Usportowioną Szkołę,

  - Grzegorz Brycki zajął III miejsce w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

 • 1990 r.

  - Szkoła podpisuje umowę z Francuzami o współpracy i wzajemnej wymianie międzynarodowej,

  1991 r.

  – I miejsce w eliminacjach rejonowych konkursu „Sprawni jak żołnierze”,

  - I miejsce w eliminacjach rejonowych w Biegach Przełajowych,

  - I miejsce w eliminacjach okręgowych Turnieju „Złota Kielnia” w zawodzie malarz,

 • 1992 r.

  – I miejsce w eliminacjach rejonowych w Międzyszkolnym Turnieju Marynistycznym,

  - Paweł Pabisiak zajął I i III miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim,

  - I miejsce w zawodach strzeleckich z okazji Dni Legnicy,

  - I nagroda w konkursie Międzyszkolnym „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

 • 1993 r.

  – III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Wiedzy o Filmie”,

  - Jakub Zaim wywalczył Puchar Polski w konkurencji Trampolina mężczyzn,

  - I miejsce w eliminacjach centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Sztuk Fredrowskich ,

 • 1994 r.

  - Piotr Stańczyszyn zajął I i III miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Literackich,

  - Anna Dubaniewicz zajęła I miejsce w konkursie wiedzy na temat „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”,

  - Tomasz Adamowski zajął II miejsce w dziedzinie literatury w Międzynarodowym Kongresie Rodziny pt. „Miłość i Rodzina”,

  - I miejsce w wojewódzkich spotkaniach teatralnych „Melpomena 94”,

  - II miejsce w Konkursie Marynistycznym w eliminacjach wojewódzkich,

  - Nagroda specjalna Prezydenta miasta Legnicy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej z uczniami otrzymała mgr Bogumiła Słomczyńska,

  - I miejsce w Międzyszkolnym konkursie „Młodzież poznaje teatr” wyróżnienie otrzymał Tomasz Adamowski,

 • 1995 r.

  - Wyróżnienie w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych otrzymał Łukasz Górski,

  - II miejsce zespołowo w Wojewódzkich zawodach „Sprawni jak żołnierze”,

  - I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

  - II miejsce w skokach na trampolinie w Międzynarodowym Turnieju Gimnastycznym w Szwecji zdobył Zaim Jakub,

  - Marta Klonowska w finale zajęła I miejsce w konkursie Czytelniczym,

  - III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w Mistrzostwach Legnicy,

 • 1996 r.

  – II miejsce w piłce koszowej dziewcząt w Mistrzostwach Legnicy,

  - III miejsce w finale Wojewódzkim Turnieju Marynistycznego,

  - II miejsce w eliminacjach okręgowych w XXV Jubileuszowej edycji Turnieju Budowlanego w Łodzi „Złota Kielnia” w zawodzie murarz, III miejsce w zawodzie malarz,

  - I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XIX edycji zawodów sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”,

 • 1997 r.

  - I nagroda w konkursie „Młodzież poznaje teatr” dla klubu 1212 Wrocław,

  - I miejsce w Legnicy w biegach przełajowych,

  - I miejsce w Legnicy w piłce koszykowej chłopców,

  - I miejsce drużynowo w konkursie okręgowym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie malarz oraz X miejsce w Polsce,

  - II miejsce w Finale okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

  - Dariusz Barliszewski został wojewódzkim Rzecznikiem Praw Ucznia,

 • 1998 r.

  – Wyróżnienie w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

  - I miejsce w biegach przełajowych chłopców i dziewcząt,

  - III miejsce drużynowo w eliminacjach okręgowych Turnieju „Złota Kielnia”

  - ZSB podpisuje umowę o wymianie Polsko – Francuskiej w Nangis porozumienie podpisali Dyrektor ZSB i Dyrektor Centre de Formation d’Apprentis du B.TP.

 • 1999 r.

  – Czesław Ostrouch kl. IV e , Laureatem Ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz występ w programie „Zwyczajni niezwyczajni”

 • 2000 r.

  – Jabłoński Piotr i Młynarczyk Marcin zajęli drużynowo I miejsce w Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie stolarz,

  - Praktyka zawodowa w ZSB uczniów z Nangis Francja,

  - III miejsce w eliminacjach okręgowych Turnieju „Złota Kielnia” w zawodzie technolog robót wykończeniowych,

  - V miejsce w Legnicy w konkursie Mitologicznym- Bartosz Zawadzki,

  - I miejsce w konkursie „Młodzież poznaje teatr” dla Klubu 1212, Wrocław,

 • 2001 r.

  – I miejsce w piłce siatkowej w Legnicy chłopców,

  - I miejsce w tenisie stołowym drużynowo,

  - I miejsce w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców,

  - Wycieczka i pobyt uczniów ZSB w szkole w Nangis,

 • 2002 r.

  - I miejsce w eliminacjach okręgowych w konkursie „Młody lider Przedsiębiorczości" zakwalifikowali się do etapu centralnego,

  - wyróżnienie w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

  II miejsce drużynowo w Licealiadzie,

 • 2003 r.

  – I miejsce w konkursie „Gra komputerowa”,

  - I miejsce w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

  - inauguracja „Wystawy Budowlanej” ,

  - wyróżnienie w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

 • 2004 r.

  – I miejsce w Gminnym konkursie recytatorskim „O różę poetów”,

  - I miejsce w konkursie „Młodzież poznaje teatr” Wrocław,

  - II miejsce w pływaniu,

  - IV miejsce w tenisie stołowym,

 • 2005 r.

  – II miejsce w halowej piłce nożnej pięcioosobowej chłopców,

 • 2006 r.

  – Dyrektor ZSB podpisuje umowę o wzajemnej współpracy i wymianie uczniów z Dyrektorem Szkoły o podobnym profilu z Drohobycza na Ukrainie