Strona główna Plan zajęć Podręczniki Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 22 23
30
- - - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
- - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 3
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 13 14
15 17 21
24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
11 12
16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -


Oferta edukacyjna Technikum Nr 4


Technik architektury krajobrazu

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu.
 • Rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.
 • Wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów.
 • Charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu.
 • Klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne wymagania środowiskowe i wartości użytkowe.
 • Oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni.
 • Określać zasady projektowania krajobrazu miejskiego podmiejskiego i wiejskiego.
 • Wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
 • Projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.
 • Planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni.
 • Użytkować maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.
 • Prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców).
 • Stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej.
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe.
 • Rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
 • Samodzielnie podejmować decyzje.
 • Skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy.
 • Kierować zespołem pracowników,
 • Stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.
 • Posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Prowadzić działalność gospodarczą.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.
 • Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
 • Kierować zespołem pracowników.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.21 - semestr IV
 • Kwalifikacja RL.22 - semestr VII


Kwalifikacje - Technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
 • określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
 • ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
 • przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
 • przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.


2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
 • przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
 • przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
 • opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
 • planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
 • dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
 • przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
 • wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
 • dobiera metody nawadniania roślin;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.Kwalifikacja RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
 • dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
 • dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
 • wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
 • dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.


2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
 • planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
 • dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
 • wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
 • planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.Plan nauczania TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Plan nauczania

314202 - Technik architektury krajobrazu (TAK-314202)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 300 godz.

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  - 530 godz.

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - 520 godz.

Rok/Semestr

1/I

1/II

2/I

2/II

3/I

3/II

4/I

4/II

Razem tygodniowo

Liczba tygodni

19

19

19

19

17

17

15

15

 

j.polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

j.angielski

2

1

2

2

2

2

1

3

7,5

j.niemiecki

2

1

2

2

2

2

1

3

7,5

historia

2

2

 

 

 

 

 

 

2

wos

1

1

 

 

 

 

 

 

1

wiedza o kul

1

1

 

 

 

 

 

 

1

matematyka

2

2

2

2

2

2

3

5

10

fizyka

1

1

 

 

 

 

 

 

1

chemia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

biologia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

geografia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

podstawy prz

2

2

 

 

 

 

 

 

2

informatyka

1

1

 

 

 

 

 

 

1

wf

3

3

3

3

3

3

3

3

12

e_dla_bezp

1

1

 

 

 

 

 

 

1

gddw

1

1

1

1

1

1

1

1

4

matematyka_r

 

 

 

 

2

2

3

5

6

biologia_r

 

 

2

2

3

3

4

2

8

u_hist.i sp.

 

 

 

 

 

 

3

5

4

Razem

25

23

15

15

18

18

21

31

83

Kształcenie zawodowe praktyczne (k.z.p.)

praca_ob_arc

4

4

7

7

5

4

 

 

15,5

praktyka 4 t

 

 

 

 

4,71

 

 

 

4,71

pr_ob_arch_k

 

 

4

4

3

4

4

 

9,5

Razem k.z.p.

4

4

11

11

8

8

4

 

25

Kształcenie zawodowe teoretyczne (k.z.t)

d_gosp_arch

 

 

 

 

1

1

 

 

1

o_małej_arch

 

 

 

 

6

6

6

 

9

podst_archit

1

1

 

 

 

 

 

 

1

r_ozdobne

4

4

7

7

 

 

 

 

11

kompetencje

 

 

1

1

 

 

 

 

1

z_angielski

 

 

 

 

1

1

 

 

1

przep_drog

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Razem k.z.t.

5

5

9

9

8

8

6

 

25

Razem k.z.

9

9

20

20

16

16

10

 

50

 

Razem

34

32

35

35

34

34

31

31

133

1/1

Zajęcia realizowane na podstawie odrębnych przepisów

Zajęcia

I

II

III

IV

 

WdŻR

14r

14r

14r

 

 

Religia

2

2

2

2

 

 

Technik budownictwa

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice i rysunki budowlane.
 • Przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów.
 • Projektować proste elementy konstrukcyjne oraz budynki o nieskomplikowanej architekturze i konstrukcji.
 • Wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych.
 • Wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych.
 • Prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacową i magazynową.
 • Wykonywać kalkulacje robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technika budownictwa.
 • Podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.
 • Udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
 • Przeprowadzać kontrole jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych.
 • Organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.
 • Kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym.
 • Koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie.
 • Opracowywać projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy.
 • Określać nakłady rzeczowe do wykonania poszczególnych asortymentów robót.
 • Planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb.
 • Dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu.
 • Oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów.
 • Ustalać metody realizacji robót, dokonywać podziału zadań dla zespołów roboczych i kierować przebiegiem robót przy zachowaniu własciwej organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa.
 • Likwidować plac budowy.
 • Prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o analizę procesów zachodzących w gospodarce rynkowej.
Kwalifikacje - Technik budownictwa (Betoniarz-zbrojarz)

Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych


1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu.

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;
 • sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
 • dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;
 • dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;
 • wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
 • ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach.

Uczeń/Kursant::
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;
 • sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;
 • układa zbrojenie w deskowaniach i formach;
 • dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
 • dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 • układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
 • ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie mieszanek betonowych.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera składniki mieszanek betonowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;
 • przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
 • dobiera środki transportu mieszanek betonowych;
 • wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;
 • ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;
 • sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych.


4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;
 • sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
 • układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;
 • dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;
 • wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;
 • określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
 • dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
 • wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;
 • wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
 • określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;
 • ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;
 • sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
 • przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
 • określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
 • dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;
 • dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 • sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych.


2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
 • rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;
 • określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
 • przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;
 • dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
 • dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;
 • dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych;
 • dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;
 • dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;
 • przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego;
 • sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;
 • ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.


3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
 • rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych;
 • dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych;
 • sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;
 • ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.


4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
 • określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
 • przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych;
 • dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 • sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.


5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 • dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.
Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


1. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót budowlanych;
 • ustala założenia do kosztorysowania;
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń/Kursant:
 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
 • rozróżnia dokumenty przetargowe;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
 • sporządza oferty na roboty budowlane.


Kwalifikacje - Technik budownictwa (Monter konstrukcji budowlanych)

Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych


1. Montaż konstrukcji stalowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;
 • dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych;
 • dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych;
 • dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych;
 • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych;
 • wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;
 • ocenia jakość wykonania robót montażowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.


2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;
 • dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.


3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji;
 • wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych;
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;
 • dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;
 • zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
 • wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.


Kwalifikacje - Technik budownictwa (Murarz-tynkarz)
Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
 • rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
 • wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
 • wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót murarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje tynków;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
 • wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.


4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.29 - semestr V
 • Kwalifikacja BD.30 - semestr VII

Plan nauczania TECHNIK BUDOWNICTWA

Plan nauczania

311204 - Technik budownictwa (TB-311204)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 430 godz.

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych - 600 godz.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - 320 godz.

Rok/Semestr

1/I

1/II

2/I

2/II

3/I

3/II

4/I

4/II

Razem tygodniowo

Liczba tygodni

19

19

19

19

17

17

15

15

 

j.polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

j.angielski

2

1

2

2

2

2

1

3

7,5

j.niemiecki

2

1

2

2

2

2

1

3

7,5

historia

2

2

 

 

 

 

 

 

2

wos

1

1

 

 

 

 

 

 

1

wiedza o kul

1

1

 

 

 

 

 

 

1

matematyka

2

2

2

2

2

2

3

5

10

fizyka

1

1

 

 

 

 

 

 

1

chemia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

biologia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

geografia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

podstawy prz

2

2

 

 

 

 

 

 

2

informatyka

1

1

 

 

 

 

 

 

1

wf

3

3

3

3

3

3

3

3

12

e_dla_bezp

1

1

 

 

 

 

 

 

1

gddw

1

1

1

1

1

1

1

1

4

matematyka_r

 

 

 

 

2

2

3

5

6

fizyka_r

 

 

4

4

2

2

2

2

8

u_hist.i sp.

 

 

 

 

 

 

3

5

4

Razem

25

23

17

17

17

17

19

31

83

Kształcenie zawodowe praktyczne (k.z.p.)

pr_bud_og

 

 

3

3

 

 

 

 

3

pr_dok_tech

3

3

2

2

 

 

 

 

5

prac.rob bud

 

 

6

6

6

 

 

 

9

praktyka 4 t

 

 

 

 

4,71

 

 

 

4,71

prac_org_rob

 

 

 

 

2

6

 

 

4

prac_koszt

 

 

 

 

 

 

8

 

4

Razem k.z.p.

3

3

11

11

8

6

8

 

25

Kształcenie zawodowe teoretyczne (k.z.t)

dz_gos_w_bud

 

 

1

1

 

 

 

 

1

budow_og

4

4

2

2

 

 

 

 

6

dok. techn.

2

2

1

1

 

 

 

 

3

rob. budow.

 

 

2

2

6

 

 

 

5

org.robót bu

 

 

 

 

2

6

 

 

4

kompetencje

 

 

1

1

 

 

 

 

1

koszt_dok_p

 

 

 

 

1

5

2

 

4

z_angielski

 

 

 

 

 

 

2

 

1

Razem k.z.t.

6

6

7

7

9

11

4

 

25

Razem k.z.

9

9

18

18

17

17

12

 

50

Razem

34

32

35

35

34

34

31

31

133

Zajęcia realizowane na podstwie odrębnych przepisów

Zajęcia

I

II

III

IV

 

WdŻR

14r

14r

14r

 

 

Religia

2

2

2

2

 

 

Technik budowy dróg

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów konstrukcji budowlanych, dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik drogownictwa.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy do robót drogowych i mostowych zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zasadami ergonomii.
 • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki budowli, materiałoznawstwa, technologii budowlanej.
 • Organizować i prowadzić roboty związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Przeprowadzać kontrole stanu nawierzchni dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Ustalać usterki oraz zakres robót naprawczych.
 • Opracowywać procesy technologiczne i harmonogramy robót drogowych i mostowych.
 • Klasyfikować elementy dróg i nawierzchni drogowych.
 • Stosować w racjonalny sposób właściwe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Projektować nieskomplikowane drogowe budowle inżynierskie.
 • Projektować nieskomplikowane odcinki dróg.
 • Rozpoznawać grunty i typowe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich oraz określać ich właściwości.
 • Świadomie stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.
 • Opisywać zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie trwania robót drogowych.
 • Określać zasady organizacji robót drogowo-mostowych.
 • Oganizować zaplecza budowy.
 • Dokonywać pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczać i niwelować trasy komunikacyjne.
 • Posługiwać się komputerowym programem niezbędnym do wykonywanej pracy, korzystać z literatury technicznej, norm stosowanych w drogownictwie, przepisów budowlanych, katalogów i poradników,
 • Stosować nabytą wiedzę techniczną, prawną i ekonomiczną w zakresie wykonywanej pracy.
 • Interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz warunków pracy.
 • Kwalifikować maszyny i urządzenia stosowane do robót ziemnych, drogowych, mostowych i budowlanych, zgodnie z zasadami działania i przeznaczeniem.
 • Oceniać efektywność i celowość stosowania maszyn do robót drogowych i mostowych.
 • Prowadzić ewidencję dróg i drogowych obiektów mostowych.
 • Opracowywać projekty planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 • Stosować zasady inżynierii ruchu.
 • Podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
 • Komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.
 • Komunikować się w języku obcym z uwzględnieniem terminologii właściwej dla zawodu.
 • Pracować w zespole i kierować pracą zespołu.
 • Oceniać jakość wykonanej pracy.Inne kwalifikacje - Technik drogownictwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji:
BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
lub
w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.01 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.25 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik drogownictwa
Kwalifikacja BD.01 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

1. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości;
 • dobiera metody wykonania robót ziemnych;
 • posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych;
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;
 • dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.


2. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia elementy pasa drogowego;
 • rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
 • posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy;
 • dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
 • wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
 • wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych;
 • wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 • wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót drogowych.Kwalifikacja BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
 • organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje pomiary ruchu drogowego;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
 • podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.


2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
 • dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
 • organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
 • planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;
 • prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.


3. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót budowlanych;
 • ustala założenia do kosztorysowania;
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


4. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń/Kursant:
 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
 • rozróżnia dokumenty przetargowe;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
 • sporządza oferty na roboty budowlane.
Plan nauczania

Plany nauczania

311104 - Technik geodeta (TG-311104)

Rok/Semestr

1/I

1/II

2/I

2/II

3/I

3/II

4/I

4/II

Razem tygodniowo

Liczba tygodni

19

19

19

19

17

17

15

15

Efektywna liczba tygodni

18

18

18

18

17

17

15

15

 

j.polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

j.angielski

2

1

2

2

2

2

1

3

7,5

j.niemiecki

2

1

2

2

2

2

1

3

7,5

historia

2

2

 

 

 

 

 

 

2

wos

1

1

 

 

 

 

 

 

1

wiedza o kul

1

1

 

 

 

 

 

 

1

matematyka

2

2

2

2

2

2

3

5

10

fizyka

1

1

 

 

 

 

 

 

1

chemia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

biologia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

geografia

1

1

 

 

 

 

 

 

1

podstawy prz

2

2

 

 

 

 

 

 

2

informatyka

1

1

 

 

 

 

 

 

1

wf

3

3

3

3

3

3

3

3

12

e_dla_bezp

1

1

 

 

 

 

 

 

1

gddw

1

1

1

1

1

1

1

1

4

matematyka_r

 

 

 

 

2

2

3

5

6

geografia_r

 

 

3

3

2

2

4

2

8

u_hist.i sp.

 

 

 

 

 

 

3

5

4

Razem

25

23

16

16

17

17

21

31

83

Kształcenie zawodowe praktyczne (k.z.p.)

teren.ćw.g.

4

4

4

4

4

4

 

 

12

pr.oblicz.ka

 

 

3

3

3

3

 

 

6

geomat.

 

 

2

2

2

2

2

 

5

rys.geod.

1

1

 

 

 

 

 

 

1

praktyka 4 t

 

 

 

 

4,71

 

 

 

4,71

dok.katastr.

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Razem k.z.p.

5

5

9

9

9

10

3

 

25

Kształcenie zawodowe teoretyczne (k.z.t)

d.g. geod.

 

 

 

 

 

1

1

 

1

geod.og.

4

4

5

5

 

 

 

 

9

g.inż.

 

 

3

3

4

4

 

 

7

k.gosp.nier.

 

 

 

 

2

2

6

 

5

prawo geod.

 

 

1

1

 

 

 

 

1

kompetencje

 

 

1

1

 

 

 

 

1

z_angielski

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Razem k.z.t.

4

4

10

10

7

8

7

 

25

Razem k.z.

9

9

19

19

16

18

10

 

50

Razem

34

32

35

35

33

35

31

31

133

Zajęcia realizowane na podstwie odrębnych przepisów

Zajęcia

I

II

III

 

IV

 

WdŻR

14r

14r

14r

 

 

 

Religia

2

2

2

 

2

 

 

Technik geodeta

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać metody i narzędzia do opracowań geodezyjno – kartograficznych,
 • dobierać metody pozyskiwania danych o terenie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
 • posługiwać się optycznymi i elektronicznymi instrumentami, aparaturą pomiarową oraz sprzętem geodezyjnym,
 • dobierać instrumenty i metody pomiaru do wymaganej dokładności prac geodezyjnych,
 • projektować i zakładać i szczegółowe i pomiarowe osnowy geodezyjne,
 • wykonywać pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno – wysokościowe,
 • sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem określonych technik komputerowych,
 • przetwarzać dane pomiarowe na dane numeryczne lub graficzne;
 • sporządzać mapy sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych oraz danych pozyskanych innymi metodami,
 • opracowywać geodezyjnie plany realizacyjne obiektów budowlanych,
 • prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych oraz kontrolować ich przestrzenne usytuowanie,
 • dokonywać pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków oraz budowli,
 • inwentaryzować stan zagospodarowania terenu,
 • pozyskiwać i opracowywać dane do prowadzenia i aktualizacji katastru nieruchomości,
 • analizować źródłową dokumentację geodezyjną i prawną oraz wykonywać czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości,
 • wytyczać i inwentaryzować sieci uzbrojenia terenu oraz obsługiwać kataster obiektów uzbrojenia terenu,
 • obsługiwać systemy geoinformacyjne,
 • prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, i gospodarki nieruchomościami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie w wymaganiami ergonomii,
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.


Cel kształcenia
  Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do:
 • przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i sporządzania na ich podstawie map i podkładów geodezyjnych, map ewidencyjnych i topograficznych,
 • sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,
 • udziału w realizacji budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności prowadzenia i obsługi montażu budowli,
 • dokonywania pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli,
 • sporządzania końcowej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów.
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • urzędach administracji publicznej.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kwalifikacje - Technik geodeta

Kwalifikacja BD.31 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów


1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
 • dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
 • przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
 • ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.


2. Opracowywanie map i profili terenu.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;
 • wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;
 • opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;
 • opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;
 • korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;
 • posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;
 • obsługuje urządzenia peryferyjne;
 • sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną;
 • ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
 • prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


3. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
 • opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
 • sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.


4. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uczeń/Kursant:
 • projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
 • wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
 • prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
 • wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • sporządza dokumentację wykonanych prac;
 • ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.


5. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Uczeń/Kursant:
 • lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;
 • ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
 • oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
 • opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
 • sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.Kwalifikacja BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
 • korzysta z danych katastru nieruchomości;
 • sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
 • korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
 • aktualizuje dane katastru nieruchomości;
 • ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.


2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Uczeń/Kursant:
 • odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
 • wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;
 • sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.31 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.32 - semestr VII

Plan nauczania TECHNIK GEODETA

Plan nauczania

311104 - Technik geodeta (TG-311104)


Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 280 godz.

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów - 790 godz.

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i  gospodarką nieruchomościami - 280 godz.

Rok/Semestr

1/I

1/II

2/I

2/II

3/I

3/II

4/I

4/II

Razem tygodniowo

Liczba tygodni

19

19

19

19

17

17

15

15

Efektywna liczba tygodni

18

18

18

18

17

17

15

15

 

j.polski

3

3

3

3